ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG

ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG

 

1. Giới thiệu

 

1.1. Những Điều Khoản và Điều Kiện Mua Bán Chung (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Chung”) chỉ áp dụng cho giữa CÔNG TY TNHH THỜI TRANG XUẤT KHẢU CAESA (Giấy Đăng Ký Doanh Nghiệp số: 0107285326), là một công ty được thành lập tại Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi tắt là “CAESA”) với bất kỳ người nào đặt hàng trên website của CAESA www.caesa.vn (“Website”), (sau đây gọi là “Khách Hàng” hoặc là “bạn” và cùng với CAESA, gọi chung là “Các Bên”).


1.2. Điều Kiện Chung này điều chỉnh và áp dụng cho bất kỳ ai truy cập hoặc sử dụng Website, mối quan hệ giữa Các Bên và việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào trên Website (“Sản Phẩm”) cho Khách Hàng.


1.3. Không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Kiện Chung này, bằng việc sử dụng Website hay mua sắm bất kỳ Sản Phẩm nào, bạn cam kết, đảm bảo và chịu trách nhiệm rằng: i) đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc với Điều Kiện Chung này, ii) bạn trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để tuân theo Điều Kiện Chung; và iii) tuân thủ tất cả các luật áp dụng, quy định, và quy tắc liên quan đến việc truy cập và sử dụng Website của bạn.


1.4. Điều Kiện Chung này sẽ được áp dụng mà không phụ thuộc vào bất kỳ sửa đổi nào của Khách Hàng. Bất kỳ thay đổi nào được đề xuất, đệ trình hay được quy định bởi Khách Hàng, cho dù CAESA có từ chối một cách rõ ràng hay không, đều bị từ chối và loại trừ.


1.5. CAESA bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế khác Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn được khuyến nghị nên nghiên cứu các điều khoản này một cách cẩn thận và thường xuyên kiểm tra đối với bất kỳ cập nhật, thay đổi hay chỉnh sửa nào. Vì Điều Kiện Chung này sẽ điều chỉnh tất cả những Đơn Hàng, do vậy hãy vui lòng xem lại Điều Kiện Chung này mỗi lần bạn đặt Đơn Hàng. Nếu mà bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi, bổ sung hay cải thiện nào của Điều Khoản Chung thì bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Website hoặc dừng đặt một đơn hàng trên Website.

 

2. Đặt hàng


2.1. Đặt Đơn Hàng


2.1.1. Một Khách Hàng muốn mua Sản Phẩm sẽ đặt đơn hàng thông qua Website (“Đơn Hàng”). Tất cả các Đơn Hàng đều tùy thuộc vào việc chấp nhận của CAESA và việc có sẵn của Sản Phẩm.


2.1.2. Trước khi gửi Đơn Hàng, Khách Hàng sẽ phải đăng ký một tài khoản trên Website. Vui lòng tham khảo Điều 2.2 bên dưới để biết các bước mà bạn cần phải thực hiện để đặt Đơn Hàng trên Website.


2.1.3. Quá trình đặt Đơn Hàng sẽ cho phép bạn kiểm tra và chỉnh sửa bất kỳ sai xót nào trước khi gửi Đơn Hàng cho CAESA. Vậy nên vui lòng dành thời gian để đọc và kiểm tra Đơn Hàng của bạn tại mỗi trang của quá trình đặt Đơn Hàng.


2.1.4. Bằng việc đặt một Đơn Hàng, bạn đã: (i) đưa ra một lời đề nghị giao kết hợp đồng với CAESA cho việc mua Sản Phẩm theo Điều Kiện Chung này; (ii) thể hiện rằng bạn đã trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để giao kết hợp đồng; (iii) thể hiện rằng bạn là người tiêu dùng; và (iv) cam kết rằng tất cả những thông tin bạn cung cấp để CAESA liên quan đến Đơn Hàng của bạn là đúng và chính xác và bạn được quyền để sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã thanh toán cho Đơn Hàng.


2.1.5. Một khi đã đặt một Đơn Hàng, bạn sẽ nhận một thư điện tử từ CAESA xác nhận đã nhận Đơn Hàng của bạn (“Xác Nhận Đơn Hàng”).


2.1.6. Trước khi CAESA chấp nhận Đơn Hàng, việc xác minh thông tin có thể được tiến hành. CAESA có toàn quyền từ chối hay đồng ý Đơn Hàng vào bất kỳ lúc nào khi nhận được Đơn Hàng của bạn, hoặc bất kỳ phần nào của Đơn Hàng, thậm chí sau khi bạn nhận được Xác Nhận Đơn Hàng vì bất kỳ lý do gì.


2.1.7. CAESA có thể hạn chế về số lượng mua của mỗi đơn hàng, mỗi tài khoản, mỗi thẻ tín dụng, hoặc mỗi người, việc giới hạn này sẽ được thông báo cho bạn trước khi CAESA chấp nhận Đơn Hàng của bạn.


2.1.8. CAESA có thể, theo quyết định riêng của mình, chấp nhận sự điều chỉnh Đơn Hàng sau khi Xác Nhận Đơn Hàng đã gửi cho Khách Hàng.


2.2. Làm sao để đặt hàng trên Website?


Khách Hàng sẽ được yêu cầu hoàn thành các bước khi tiến hành đặt Đơn Hàng:


- Thêm hàng đã chọn vào giỏ hàng;


- Chọn phương thức giao hàng;


- Chọn phương thức thanh toán;


- Xác nhận thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán;


- Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử thông báo rằng đơn hàng đã được gửi; và


- Cuối cùng, Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử xác nhận đơn hàng của mình (Xác Nhận Đơn Hàng)


Khi Đơn Hàng đã sẵn sàng để giao, CAESA sẽ gửi một thư điện tử giao hàng đến Khách Hàng (xác nhận giao hàng) bao gồm nhưng không giới hạn:


- Danh mục toàn bộ Sản Phẩm mà Khách Hàng đặt mua, số lượng, giá của từng Sản Phẩm, tổng giá trị đơn hàng;


- Thời gian giao hàng;


- Thông tin liên hệ để Khách Hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết.


2.3 Giá và thanh toán


2.3.1. Giá Sản Phẩm sẽ được niêm yết rõ ràng trên Website. Nếu CAESA có nhà bán lẻ địa phương ở quốc gia/khu vực của bạn, thì quá trình cung cấp Sản Phẩm, việc lựa chọn Sản Phẩm và chương trình khuyến mãi được cung cấp trên Website có thể thay đổi bất kỳ lúc nào so với các sản phẩm đang có sẵn và được chào bán tại cửa hàng bán lẻ địa phương.


2.3.2. Giá Sản Phẩm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, nhưng bạn sẽ luôn thanh toán theo giá được thể hiện trên Website tại thời điểm mà bạn xác nhận Đơn Hàng của mình.


2.3.3. Giá được niêm yết bằng Đồng Việt Nam. CAESA sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng giá mà Khách Hàng thanh toán là giá được niêm yết. Tuy nhiên, phụ thuộc vào quốc gia sẽ giao hàng, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, phí và/hoặc lệ phí có thể được áp dụng. Trong trường hợp có thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, phí tổn và/hoặc lệ phí được áp dụng thì các thuế, chi phí sẽ do bạn chi trả.


2.3.4. Giá niêm yết không bao gồm phí vận chuyển, chúng có thể được cộng thêm vào tổng số tiền trong Đơn Hàng của bạn và sẽ được hiển thị trên trang thanh toán. Chi phí vận chuyển sẽ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng Đơn Hàng của bạn, địa điểm giao hàng và phương thức giao hàng đã chọn.


2.3.5. Bạn sẽ sẽ thanh toán đầy đủ cho Sản Phẩm khi bạn xác nhận Đơn Hàng. Việc thanh toán Đơn Hàng có thể được thực hiện bằng: (i) Dịch vụ thu tiền khi giao hàng (Cash on Delivery) được thực hiện bởi công ty vận chuyển mà khách hàng đã lựa chọn trong phương thức giao hàng hoặc (ii) Cổng thanh toán điện tử Onepay. CAESA bảo lưu quyền thay đổi những lựa chọn thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì.


2.3.6. Tất cả những giao dịch thanh toán thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ qua Website được bảo mật bằng công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer) (SSL) và việc thanh toán được xử lý bởi Onepay.


2.3.7. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho CAESA liên quan đến Đơn Hàng là chính xác, thẻ tín dụng/ghi nợ hay tài khoản mà bạn sử dụng là thuộc quyền sở hữu của bạn và các tài khoản này còn đủ tiền hoặc thẻ tín dụng có khả năng chi trả toàn bộ cho Đơn Hàng của bạn. CAESA bảo lưu quyền xác thực hiệu lực về chi tiết thanh toán của bạn trước khi cung cấp Sản Phẩm cho bạn.


2.3.8. Nếu bạn là Khách Hàng sở hữu thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ không bằng Việt Nam đồng (VND), thì giá thanh toán cuối cùng có thể khác nhau, phụ thuộc vào tỷ giá được áp dụng bởi tổ chức phát hành thẻ của bạn hoặc ngân hàng phát hành. Để tránh hiểu lầm, trong mọi trường hợp CAESA sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản phí giao dịch ngân hàng nào được tính bởi ngân hàng phát hành nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế.


2.3.9. Khi CAESA đã nhận đủ tiền thanh toán theo Đơn Hàng của bạn, bạn sẽ nhận được thư điện tử từ CAESA xác nhận việc thanh toán này (“Xác Nhận Thanh Toán”).


2.3.10. Website có rất nhiều Sản Phẩm. Mặc dù CAESA đã nỗ lực hết mình, tuy nhiên vẫn luôn có khả năng giá một số Sản Phẩm có thể không chính xác. Nếu CAESA phát hiện ra một sai xót nào về giá của bất kỳ Sản Phẩm nào bạn đã đặt hàng, CAESA sẽ thông báo cho bạn về sai xót này và cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm này với giá chính xác hoặc là hủy bỏ Đơn Hàng của bạn. CAESA sẽ không gửi Đơn Hàng của bạn cho đến khi bạn nhận được chỉ dẫn. Nếu CAESA không thể liên lạc với bạn thông qua thông tin do bạn cung cấp, CAESA sẽ xem Đơn Hàng của bạn đã bị hủy và thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu Đơn Hàng bị hủy, CAESA sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có). Để tránh hiểu lầm, nếu sai xót về giá là rõ ràng và được phát hiện một cách hợp lý bởi bạn như là sự nhầm lẫn về giá, CAESA sẽ không cung cấp Sản Phẩm cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn).


2.4. Chấp nhận Đơn Hàng


2.4.1. CAESA sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm cho bạn cho đến khi chúng tôi chấp nhận Đơn Hàng của bạn. Cho đến khi CAESA chấp nhận Đơn Hàng của bạn, CAESA có toàn quyền hủy bỏ Đơn Hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không bị giới hạn CAESA có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm những Điều Kiện Chung này, Sản Phẩm bạn mua đã hết hoặc những Sản Phẩm này được mua không nhằm mục đích tiêu dùng. Nếu CAESA hủy Đơn Hàng của bạn trước khi chúng được chấp nhận, CAESA sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có).


2.4.2. Đơn Hàng của bạn vẫn có giá trị như là một đề nghị cho đến khi Đơn Hàng của bạn được chấp nhận. Một hợp đồng được xác lập và CAESA sẽ bị ràng buộc pháp lý đối với việc cung cấp Sản Phẩm cho bạn khi CAESA xác nhận sự chấp nhận của mình bằng việc gửi cho bạn thư điện tử xác nhận rằng Sản Phầm đã được gửi đi (“Xác Nhận Giao Hàng”).


2.4.3. Quyền sở hữu và rủi ro mất mát Sản Phẩm đã mua chuyển sang cho Khách Hàng ngay khi phát hành Thông Báo Giao Hàng.

 

3. Giao hàng


3.1. Website dành cho cho Khách Hàng cư trú tại quốc gia được Website này cung cấp dịch vụ và do đó có thể hạn chế về nơi mà CAESA có thể giao Sản Phẩm.


3.2. Thời gian giao hàng dự kiến của Sản Phẩm sẽ được quy định trong Xác Nhận Giao Hàng, nhưng ngày giao hàng dự kiến có vai trò như là một chỉ dẫn và sẽ không ràng buộc CAESA.


3.3. CAESA sẽ liên hệ với bạn nếu ngày giao hàng dự kiến không thể thực hiện được. Trong trường hợp đó, CAESA sẽ cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm hoặc hủy Đơn Hàng của bạn. Nếu Đơn Hàng bị Hủy, CAESA sẽ hoàn trả bạn trên căn cứ phương thức thanh toán cho Đơn Hàng của bạn, bao gồm cả phí giao hàng (nếu có).


3.4. Sản Phẩm sẽ được đóng gói theo quy trình đóng gói tiêu chuẩn của CAESA. CAESA có quyền cung cấp chỉ dẫn đóng gói cụ thể cho từng trường hợp, bất kỳ chi phí phát sinh nào sẽ được thanh toán bởi Khách Hàng trước khi giao Sản Phẩm.


3.5. Sản Phẩm được giao đi từ kho hàng tại Việt Nam với trách nhiệm và rủi do thuộc về Khách Hàng. CAESA tự do chọn hãng vận chuyển, công ty giao nhận và phương thức vận chuyển.


3.6. Rủi ro mất mát hoặc thiệt hại đối với các Sản Phẩm đã mua được chuyển sang cho Khách Hàng từ khi CAESA gửi Xác Nhận Giao Hàng, mặc dù phí giao hàng đã được thanh toán, CAESA không có nghĩa vụ bảo hiểm cho Sản Phẩm, hay đảm bảo cho Sản Phẩm tránh khỏi những hư hỏng trong quá trình vận chuyển.


3.7. Trừ trường hợp được CAESA đồng ý khác, CAESA sẽ giao Sản Phẩm của bạn đến địa chỉ nhận hàng do bạn cung cấp trong Đơn Hàng. Khi nhận Sản Phẩm, bạn sẽ phải ký nhận và nếu không ai có thể nhận hàng, CAESA sẽ chỉ định hãng vận chuyển để lại phiếu hướng dẫn cho bạn về việc giao hàng sau hoặc nhận hàng từ nhà vận chuyển.

 

4. Sản phẩm của CAESA


4.1. Hình ảnh của Sản Phẩm trên website chỉ mang tính minh họa. Mặc dù CAESA đã nỗ lực hết sức để hiển thị màu sắc một cách chính xác nhất, nhưng CAESA không đảm bảo rằng màu sắc màn hình máy tính của bạn phản ánh một cách chính xác màu sắc của Sản Phẩm. Sản Phẩm được mua có thể có chút khác biệt so với hình ảnh sản phẩm.


4.2. CAESA sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng (i) tất cả những thông tin được đăng trên website có liên quan đến Sản Phẩm là chính xác, (ii) Website được cập nhật thường xuyên và (iii) sai xót sẽ được chỉnh sửa trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm phát hiện. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào cũng có thể có sai sót hoặc hết hạn vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó CAESA có toàn quyền thay đổi Website vào bất kỳ lúc nào bao gồm giá của Sản Phẩm, thông số kĩ thuật, mô tả, cung cấp và trạng thái của Sản Phẩm.


4.3. Việc đóng gói Sản Phẩm có thể khác so với những hình ảnh được thể hiện trên website.

 

5. Chính sách trả hàng

 

Với mục tiêu mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, CAESA luôn sẵn sàng lắng nghe trong trường hợp khách hàng không hài lòng về sản phẩm của CAESA.


Điều kiện & phưởng thức đổi trả hàng được quy định chi tiết trong chính sách trả hàng.

 

6. Chính sách bảo hành


6.1. Một số Sản Phẩm của CAESA được bảo hành khi giao hàng và trong khoảng thời gian hai (2) năm kể từ ngày giao hàng, Sản Phẩm sẽ được bảo hành miễn phí đối với những khiếm khuyết nghiêm trọng. Bất kỳ Sản Phẩm nào được bảo hành sẽ được đề cập trong phần mô tả Sản Phẩm trên website. Tuy nhiên bảo hành đó không áp dụng trong các trường hợp được mô tả ở mục 6.2.


6.2. Bảo hành ở mục 6.1 không được áp dụng với bất kỳ khiếm khuyết nào của Sản Phẩm phát sinh từ :


6.2.1. Hao mòn tự nhiên;


6.2.2. Thiệt hại cố ý, điều kiện bảo quản và làm việc bất thường, bảo dưỡng không phù hợp, tai nạn, sơ suất do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác;


6.2.3. Cài đặt, vận hành hoặc sử dụng các sản phẩm không tuân theo hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật hoặc điều kiện được CAESA cung cấp cho các Khách Hàng; hoặc


6.2.4. Bất kỳ những thay thế hay sửa chữa nào bởi bạn hoặc bên thứ ba mà không được sự ủy quyền sửa chữa của CAESA.


6.3. Trong trường hợp bạn muốn sửa chữa hoặc trả lại Sản Phẩm bị khiếm khuyết trong thời hạn bảo hành, vui lòng tham khảo tại phần Liên Hệ.


6.4. Phụ thuộc vào bản chất của khiếm khuyết, CAESA sẽ lựa chọn sửa chữa hay thay thế Sản Phẩm bị lỗi. Nếu mặc dù CAESA đã nỗ lực hết mình vẫn không thể sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm bị lỗi, CAESA sẽ hoàn trả Khách Hàng một khoản tiền bằng với giá gốc do Khách Hàng chi trả cho Sản Phẩm lỗi này và đây sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất mà Khách Hàng được hưởng.


6.5. Nếu một Sản Phẩm được trả lại cho CAESA mà không có lý do chính đáng hoặc vì một khiếm khuyết phát sinh từ bất kỳ một trong các trường hợp nào nêu tại mục 6.2 trên, CAESA có quyền từ chối yêu cầu của Khách Hàng và trả lại Sản Phẩm cho Khách Hàng với chi phí của Khách Hàng.

 

7. Bồi hoàn

 

Khách Hàng sẽ bồi hoàn toàn bộ cho CAESA đối với tất cả những hành động, khiếu nại, yêu cầu, thủ tục tố tụng, nghĩa vụ, mất mát, (dù trực tiếp, gián tiếp hay hệ quả), chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn đầy đủ) và các loại chi phí bị chịu thiệt hại hay phải gánh chịu bởi CAESA, cán bộ, nhân viên, công chức, người đại diện, nhà sản xuất, nhà phân phối, các công ty thành viên và/hoặc các đại lý ,phát sinh từ hoặc có liên quan đến:


(a) bất kỳ khiếu nại nào bởi bên thứ ba do hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung nào được đăng bởi Khách Hàng lên website;


(b) bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc phát sinh hoặc không thực hiện hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung này, hoặc những vi phạm khác phát sinh ngoài việc sử dụng Website của Khách Hàng hoặc mua Sản Phẩm; hoặc


(c) bất kỳ sự vi phạm hoặc xâm phạm nào của Khách Hàng đối với bất kỳ bằng sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến việc sử dụng Website hoặc mua Sản Phẩm.

 

8. Liên hệ

 

Đối với mọi thắc mắc của Khách Hàng, hãy tham khảo mục “Liên Hệ”

 

9. Điều khoản chung

 

9.1. Chuyển Nhượng


Khách Hàng sẽ không, trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của CAESA, chuyển nhượng, chuyển giao, thế chấp hoặc chuyển nhượng dưới hình thức khác tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung, hợp đồng phụ, bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ theo Điều Kiện Chung, hoặc dự định thực hiện các hành vi đó.


9.2. Khắc Phục hoặc Miễn Trừ


Việc CAESA không thể thực hiện bất kỳ phần nào hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều Kiện Chung này sẽ không được xem như là một sự miễn trừ hoặc từ bỏ quyền và sẽ không coi như là thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào một cách riêng lẽ hoặc từng phần của bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục loại trừ bất kỳ quyền hoặc thực hiện nào khác hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Các quyền được quy định theo Điều Kiện Chung là cộng dồn và không bao gồm bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Nếu CAESA miễn trừ lỗi của Khách Hàng, điều đó sẽ chỉ thực hiện bằng văn bản.


9.3. Bất Hợp Pháp


Bất kỳ điều nào của Điều Khoản Chung này không hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi được theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền khác hoặc hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác.


9.4. Hiệu Lực Từng Phần


Tất cả các cam kết, đảm bảo và các nghĩa vụ khác được quy định hoặc ký kết bởi Các Bên là được quy định hoặc ký kết riêng biệt ngoại trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi.


9.5. Chấm dứt Hợp Đồng


Trong trường hợp bất kỳ thiệt hại phát sinh nào từ việc vi phạm Điều Kiện Chung tại Website này, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn. Nếu bạn không hài lòng với Website này hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn hoặc các hoạt động của Website, cách duy nhất là ngừng giao dịch với chúng tôi.

 

10. Luật áp dụng


Những điều kiện chung sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các tòa án của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ có thẩm quyền giải quyết.